Analiza prawna dokumentów

Zabezpieczenie umowy zwiększa bezpieczeństwo jej wykonania

Umowy jako czynności prawne zobowiązujące albo zobowiązująco – rozporządzające wymagają szczegółowej oceny skutków jej zawarcia, w szczególności w sferze majątkowej. Nieprecyzyjne albo niekorzystne zapisy umowy mogą pociągnąć za sobą skutki w postaci szkody majątkowej. Brak odpowiednich zabezpieczeń umowy wpływa natomiast na skuteczność ewentualnego wykonania umowy. Wielokrotnie zdarza się, że przedsiębiorcy zawierają umowę bez uprzedniej konsultacji z prawnikiem, co może prowadzić do niekorzystnych skutków i szkody majątkowej.

I&S Oferuje Państwu analizę prawną zawieranych umów, przedstawienie ryzyka związanego z zawarciem umowy, a przede wszystkim zaproponuje zapisy umożliwiające zabezpieczenie jej wykonania. Na zlecenie Klienta I&S sporządza również opinie prawne odnoszące się do Państwa sprawy. Powyższe usługi pomogą uchronić państwa od zawarcia niekorzystnej umowy oraz zminimalizuje ryzyko związane z jej niewykonaniem.

Szybki kontakt:

tel./fax: +48 61 851 04 88
e-mail: office@ioslegal.pl

IACOVONE Adwokaci

Kancelaria Adwokacka
ul. Wysoka 5a/4
61-810 Poznań

NIP: 7811587014
REGON: 634231556