Prawo Cywilne - Odszkodowania

Szkoda musi zostać naprawiona

Każdego dnia większość ludzi dokonuje czynności, które oddziałują na sferę prawną ich samych jak również innych osób w zakresie prawa cywilnego. Niestety wielokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy działanie albo zaniechanie innych podmiotów wpływa niekorzystnie na naszą sferę majątkową albo niemajątkową doprowadzając do szkody materialnej albo krzywdy. Wówczas koniecznym jest naprawienie negatywnych skutków zdarzeń je powodujących. W takich sytuacjach prawo przewiduje szereg roszczeń mających na celu usunięcie, naprawienie, zadośćuczynienie niekorzystnych skutków.

I&S za pośrednictwem specjalistów dokona prawnej oceny zdarzenia wywołującego szkodę, przedstawi państwu propozycję dochodzenia roszczenia, a następnie jako pełnomocnik będzie reprezentować państwa interesy w postępowaniu sądowym, a w przypadku konieczności również na etapie postępowania egzekucyjnego w sprawach:

  • o odszkodowanie;
  • o zadośćuczynienie
  • o naruszenie dóbr osobistych
  • o roszczenia wynikające z umów

Szybki kontakt:

tel./fax: +48 61 851 04 88
e-mail: office@ioslegal.pl

KANCELARIA IACOVONE ADWOKACI

Kancelaria Adwokacka
ul. Elizy Orzeszkowej 13/2
60 – 778 Poznań

NIP: 7811587014
REGON: 634231556