Prawo Rodzinne

Jesteśmy z Tobą w Trudnych Chwilach

Rozpad małżeństwa, związku partnerskiego, spory dotyczące małoletnich dzieci za każdym razem wywołują silne emocje i wpływają na życie każdego człowieka. W takich chwilach oprócz wsparcia najbliższych koniecznym jest również podjęcie odpowiednich kroków prawnych zmierzający przede wszystkim do zabezpieczenia interesów państwa oraz małoletnich dzieci. Skuteczna pomoc prawna w tego rodzaju sprawach, wymaga nie tylko znajomości prawa rodzinnego, ale również odpowiedniego doświadczenia zawodowego. I&S Specjalizuje się w sprawach z szeroko pojętego prawa rodzinnego. Nasze zainteresowanie tą dziedzina prawa oraz wieloletnie doświadczenie gwarantują Państwu najwyższy standard obsługi prawnej.

Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne i sprawne reprezentowanie Państwa przed Sądami w postępowaniach sądowych w sprawach:

 • o rozwód i alimenty;
 • o separację;
 • o alimenty;
 • o kontakty z małoletnim dziećmi;
 • o egzekucję kontaktów z małoletnimi;
 • dotyczących władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi;
 • o wydanie dziecka (uprowadzenia rodzicielskie);
 • sprawy prowadzone w oparciu o przepisy Konwencji Haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka.
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa;
 • o uznanie dziecka oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa;
 • o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej;
 • o podział majątku wspólnego;
 • w pozostałych  majątkowych sprawach małżeńskich;

Szybki kontakt:

tel./fax: +48 61 851 04 88
e-mail: office@ioslegal.pl

KANCELARIA IACOVONE ADWOKACI

Kancelaria Adwokacka
ul. Elizy Orzeszkowej 13/2
60 – 778 Poznań

NIP: 7811587014
REGON: 634231556