Prawo Spadkowe

Rozwiązujemy problemy spadkowe

Śmierć członka rodziny zwyczajowo jest zdarzeniem nagłym. Z chwilą otwarcia spadku na spadkobierców przechodzą obowiązki i prawa przysługujące za życia zmarłemu. Wielokrotnie dochodzi wówczas do sporów na tle majątkowym, wymagających stwierdzenia nabycia spadku, wykonania testamentu, dokonania podziału majątku spadkowego etc. które to sprawy wymagają profesjonalnej wiedzy prawniczej. I&S reprezentuje osoby fizyczne w sprawach spadkowych których przedmiotem jest, w szczególności:

• stwierdzenie nabycia spadku;
• dział spadku;
• roszczenie o zachowek;
• uznanie spadkobiercy za niegodziwego;
• pozostałe sprawy spadkowe;

Prawo polskie zapewnia również instrumenty prawne umożliwiające zminimalizowanie ryzyka sporów po śmierci, pod warunkiem podjęcia odpowiednich czynności przez spadkodawcę za życia. W tym celu nasza spółka oferuje państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego związanego z czynnościami zmierzającymi do rozporządzenia w sposób bezpieczny państwa majątkiem na wypadek śmierci na rzecz osób, które zgodnie z państwa wolą mają zostać powołane do spadku, a także w sprawach kiedy zamierzacie państwo pozbawić, z różnych powodów, swoich spadkobierców prawa do spadku.

Szybki kontakt:

tel./fax: +48 61 851 04 88
e-mail: office@ioslegal.pl

KANCELARIA IACOVONE ADWOKACI

Kancelaria Adwokacka
ul. Elizy Orzeszkowej 13/2
60 – 778 Poznań

NIP: 7811587014
REGON: 634231556