PROFIL GOSPODARCZY
Nasza Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego, ze szczególnym naciskiem na obsługę prawna firm.
SPÓŁKI
Działalność spółki prawa handlowego związana jest z szeregiem czynności wymagających, nieustannie zmieniających się przepisów prawa handlowego. W ramach naszej oferty proponujemy Klientom wsparcie w prowadzeniu, zakładaniu, przekształcaniu, likwidacji oraz procesie upadłości spółek prawa handlowego.
SPRAWY KARNE GOSPODARCZE
Z działalnością w organach spółek prawa handlowego oraz prowadzeniem przedsiębiorstwa częstokroć wiążą się decyzje, których skutki mogą doprowadzić do wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobom reprezentującym osoby prawne. Wówczas konieczna jest profesjonalna pomoc adwokata.
ANALIZA PRAWNA UMÓW
Umowy jako czynności zobowiązujące, zobowiązująco – rozporządzające wymagają szczegółowej oceny skutków jej zawarcia, w szczególności w sferze majątkowej. Nieprecyzyjne albo niekorzystne zapisy umowy mogą pociągnąć za sobą skutki w postaci szkody majątkowej.
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
I&S Oferuje pomoc w zakresie dochodzenia należności pieniężnych od dłużników, którzy w terminie nie uregulowali swoich zobowiązań. Zarówno na etapie windykacji przesądowej jak i podczas postępowania sądowego reprezentujemy zarówno osoby prawne jak również osoby fizyczne w sprawach o zapłatę.
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
I&S prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczy działających na rynku polskim oraz zagranicznym, oferując stałe doradztwo prawne w prowadzeniu przedsiębiorstwa, zabezpieczenie transakcji handlowych, udział w negocjacjach, prowadzenie spraw rejestrowych spółki.
Nasza Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego, ze szczególnym naciskiem na obsługę prawna firm.
SPÓŁKI
Działalność spółki prawa handlowego związana jest z szeregiem czynności wymagających, nieustannie zmieniających się przepisów prawa handlowego. W ramach naszej oferty proponujemy Klientom wsparcie w prowadzeniu, zakładaniu, przekształcaniu, likwidacji oraz procesie upadłości spółek prawa handlowego.
SPRAWY KARNE GOSPODARCZE
Z działalnością w organach spółek prawa handlowego oraz prowadzeniem przedsiębiorstwa częstokroć wiążą się decyzje, których skutki mogą doprowadzić do wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobom reprezentującym osoby prawne. Wówczas konieczna jest profesjonalna pomoc adwokata.
ANALIZA PRAWNA UMÓW
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Umowy jako czynności zobowiązujące, zobowiązująco – rozporządzające wymagają szczegółowej oceny skutków jej zawarcia, w szczególności w sferze majątkowej. Nieprecyzyjne albo niekorzystne zapisy umowy mogą pociągnąć za sobą skutki w postaci szkody majątkowej.
I&S Oferuje pomoc w zakresie dochodzenia należności pieniężnych od dłużników, którzy w terminie nie uregulowali swoich zobowiązań. Zarówno na etapie windykacji przesądowej jak i podczas postępowania sądowego reprezentujemy zarówno osoby prawne jak również osoby fizyczne w sprawach o zapłatę.
I&S prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczy działających na rynku polskim oraz zagranicznym, oferując stałe doradztwo prawne w prowadzeniu przedsiębiorstwa, zabezpieczenie transakcji handlowych, udział w negocjacjach, prowadzenie spraw rejestrowych spółki.

Szybki kontakt:

tel./fax: +48 61 851 04 88
e-mail: office@ioslegal.pl

IACOVONE Adwokaci

Kancelaria Adwokacka
ul. Wysoka 5a/4
61-810 Poznań

NIP: 7811587014
REGON: 634231556