Spółki

Korporacyjne standardy – stabilny rozwój

Działalność spółki prawa handlowego związana jest z szeregiem czynności wymagających, nieustannie zmieniających się przepisów prawa handlowego. W ramach naszej oferty proponujemy Klientom wsparcie w prowadzeniu, zakładaniu, przekształcaniu, likwidacji oraz procesie upadłości spółek prawa handlowego.

Obsługujemy w zakresie prawnym bieżącą działalność spółek oraz ich organów poprzez doradztwo prawne oraz przygotowanie wszelkiej dokumentacji korporacyjnej, w tym projektów uchwał organów spółek, protokołów Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz wszelkich innych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia spółki, a wymaganych prawem, dokumentów

Reprezentujemy Spółki prawa handlowego w sporach sądowych oraz pozasądowych, jak również uczestniczymy w rozwiązaniu sporów pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami podmiotów prawa handlowego.

W zakresie bieżącej działalności spółki, oprócz profesjonalnego doradztwa prawnego wspieramy naszych Klientów w procesach negocjacyjnych związanych z transakcjami handlowymi oraz rozwiązywaniem sporów.

Szybki kontakt:

tel./fax: +48 61 851 04 88
e-mail: office@ioslegal.pl

IACOVONE Adwokaci

Kancelaria Adwokacka
ul. Wysoka 5a/4
61-810 Poznań

NIP: 7811587014
REGON: 634231556