Windykacja należności

Zobowiązanie wymaga skutecznej windykacji

Podjęcie szybkich i zdecydowanych działań windykacyjnych wielokrotnie umożliwi Państwu zaspokojenie swoich roszczeń finansowych w całości, a jednocześnie ograniczy czynności Państwa Dłużników w ukryciu, czy też wyprzedaży majątku mogącego być przedmiotem egzekucji.

I&S w zakresie dochodzenia nieuregulowanych należności reprezentuje Państwa interesy, zarówno na etapie przedsądowym oraz sądowym w sprawach o:

  • o zapłatę;
  • o zawezwanie do próby ugodowej
  • o roszczenia wynikające z umów

oraz w postępowaniu egzekucyjnym po uzyskaniu tytułu wykonawczego przeciwko Dłużnikowi, którego celem jest wyegzekwowanie Państwa wierzytelności

Szybki kontakt:

tel./fax: +48 61 851 04 88
e-mail: office@ioslegal.pl

IACOVONE Adwokaci

Kancelaria Adwokacka
ul. Wysoka 5a/4
61-810 Poznań

NIP: 7811587014
REGON: 634231556